Kolmion pisin sivu on hypotenuusa, eli hypotenuusana on sivu jonka pituus on a+1 ja kateetteina sivut joiden pituudet ovat a ja a-1.

Kolmio on suorakulmainen, jos se toteuttaa Pythagoraan lauseen, eli
\left(a+1\right)^2=a^2+\left(a-1\right)^2

Ratkaistaan yhtälöstä a.
a^2+2a+1\ =\ a^2+a^2-2a+1

a^2-4a=0

a=0
tai
a-4=0

                       
a=4

Kolmion sivun pituus ei voi olla nolla tai negatiivinen, joten a=4.
Kun a=4, kolmion sivun pituudet ovat siis 3, 4 ja 5.

Kolmion ympäri piirretty ympyrä kulkee kaikkien kolmion kulmien kautta. Tällöin eräs ympyrän kehäkulma on kolmion suora kulma. Kehäkulmalauseen nojalla suoraa kulmaa vastaava keskuskulma on oikokulma.

Näin ollen suoraa kulmaa vastaava sivu, eli hypotenuusa on ympyrän halkaisja, joten ympyrän säde on hypotenuusan puolikas.
r=\frac{5}{2}