Matikkaa

MAY1 Luvut ja lukujonot

Kurssimateriaali Sanoma Pro:n Yhteinen tekijä kirjaan

Kurssimateriaali Otavan MAY1 Luvut ja lukujonot kirjaan

MAA3 Geometria

MAA4 Vektorit

Lukion vektorikurssilta puuttuu muutamia varsin hyödyllisiä asioita, kuten ristitulo ja determinantti. Oheisilla monisteilla kurssille saa hieman lisämateriaalia ja uudenlaisia ratkaisumenetelmiä kurssin ongelmiin.

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (LOPS21)

MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot

MAA9 Integraalilaskenta

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot

Pitkän matematiikan abikurssi

Derivaatta II

Syventävä kurssi derivaatasta. Voi käyttää laskinta kuha osaa perustella.