Fysiikkaa

Huom! Valtaunnallinen oppimäärä on vielä LOPS16-opetussuunnitelman mukaisesti jaoteltu. Sivut päivitetään uuden opetussuunnitelman mukaiseksi myöhemmin.

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY2 Lämpö

FY3 Sähkö

FY4 Mekaniikka

FY 5 Jaksollinen liike ja aallot

FY6 Sähkömagnetismi

FY7 Aine ja säteily

Kurssista on verkkoluennot koronaviruksesta johtuen keväällä 2020. Verkkoluennot löytyvät Youtubesta.

Fysiikan kertauskurssi

Fysiikan työkurssi

Mittaus ja työohjeita

Mikrofysiikka eli johdatus kvanttimekaniikkaan ja hiukkasfysiikkaan

Mikrofysiikan kurssilla tutkitaan äärimmäisen pienen mittakaavan fysiikkaa aina alkeishiukkasfysiikasta kvanttimekaniikan perusteisiin. Kurssilla tutustutaan nykyfysiikan käsitykseen valon ja aineen perusolemuksesta sekä teorioihin, jotka tällä hetkellä ovat vallalla. Näitä ovat hiukkasfysiikan standardimalli, kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria.

Teoriaa
Laskuharjoituksia ja tehtäviä
Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa