Fysiikkaa

Huom! Valtaunnallinen oppimäärä on vielä LOPS16-opetussuunnitelman mukaisesti jaoteltu. Sivut päivitetään uuden opetussuunnitelman mukaiseksi myöhemmin.

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY2 Lämpö

FY3 Sähkö

FY4 Mekaniikka

FY 5 Jaksollinen liike ja aallot

FY6 Sähkömagnetismi

FY7 Aine ja säteily

Kurssista on verkkoluennot koronaviruksesta johtuen keväällä 2020. Verkkoluennot löytyvät Youtubesta.

Fysiikan kertauskurssi

Fysiikan työkurssi

Mittaus ja työohjeita

Mikrofysiikka eli johdatus kvanttimekaniikkaan ja hiukkasfysiikkaan

Mikrofysiikan kurssilla tutkitaan äärimmäisen pienen mittakaavan fysiikkaa aina alkeishiukkasfysiikasta kvanttimekaniikan perusteisiin. Kurssilla tutustutaan nykyfysiikan käsitykseen valon ja aineen perusolemuksesta sekä teorioihin, jotka tällä hetkellä ovat vallalla. Näitä ovat hiukkasfysiikan standardimalli, kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria.

Teoriaa
Laskuharjoituksia ja tehtäviä
Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Avaruusfysiikka

Avaruusfysiikan kurssilla tutustutaan paitsi lähiavaruuteen ja ihmisen toimintaan Aurinkokunnassa, myös maailmankaikkeuden rakenteisiin ja suhteellisuusteoriaan. Kurssin oheislukemistoksi suositellaan Hannu Karttusen kirjaa Avaruuden valloitus tai sen vanhempaa versiota Matkalla avaruuteen. Suhteellisuusteoriaan voi laajemmin tutustua Erkki Thunebergin luentomonisteesta. Erityisesti luvut 1-3 käsittelevät tällä kurssilla olevia aiheita.

Teoriaa
Laskuharjoituksia

Johdatus yliopistofysiikkaan

Opintojaksolla Johdatus yliopistofysiikkaan käsitellään erinäisiä matemaattisia menetelmiä erityisesti fysiikan näkökulmasta. Kurssilla paneudutaan vektoreihin, tutustutaan uusiin koordinaatistoihin sekä matriiseihin ja tietysti derivoidaan ja integroidaan.

Kurssimateriaali
Laskuharjoitukset

Robotiikka

Robotiikan kurssilla tutustutaan robotteihin, rakennetaan ja ohjelmoidaan robottia Raspberry Pi-korttitietokoneen avulla.

Mekaniikan syventäviä opintoja

Mekaniikan syventävissä opinnoissa paneudutaan valtakunnallisista moduleista puuttuviin sisältöihin kuten heittoliikkeeseen syvennetään valtakunnallisen syventävän kurssin FY4 sisältöjä. Edellisen opetussuunnitelman mukaisen kurssin Mekaniikan jatkokurssi sisältöön pääsee tästä.

Diat
Laskuharjoituksia ja tehtäviä

Lääkiksen pääsykokeisiin valmentava kurssi

Sveitsin lukiossa pidettyyn lääkikseen valmentavaan kurssiin kuului kahden viikon osio fysiikkaa. Ohessa on kyseisen kurssin materiaalia.